„Ve žďárském okrese, kde charita poskytuje celkem sedmnáct služeb, je aktuálně zapojeno zhruba 2 200 koledníků. Ty všechny koordinuje asi pětasedmdesát asistentů, bez kterých by uspořádat sbírkovou kampaň bylo nereálné,“ sdělila koordinátorka Tříkrálové sbírky Michaela Kuchtová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou. V lednu ukrývalo 533 kasiček ve žďárském okrese 3 576 429 korun, přičemž sbírka, která v příštím roce celorepublikově slaví 20. výročí svého trvání, má meziročně stoupající charakter.

Protože převážnou část služeb žďárské charity tvoří terénní služby v domácnostech klientů, pomohly letos získané finance zajistit lepší dostupnost péče nákupem automobilů pro všeobecné sestry a pečovatelky. Protože velmi žádanou službou je domácí hospicová péče, část výtěžku podpořila i její provozní náklady, ale rovněž vybavení paliativní ambulance. Dále například klienti meziříčského stacionáře Nesa získali závěsný systém pro přesun, na rekondiční pobyt mohli vyjet uživatelé žďárského Klubu v 9 a podpořeno bylo rovněž fungování dobrovolnického centra Kambala. „Výtěžek sbírky pomohl i lidem, kteří se ocitli v nouzové situaci, kdy potřebují alespoň naplnit své základní materiální potřeby,“ dodala Kuchtová.

Unikátní kostel dostává svoji původní podobu.
Opravy žďárské památky UNESCO budou pokračovat na jaře