Součástí je i pořízení stroje na překopávání kompostu. Na vybudování kompostárny Bystřičtí získali více než čtyři a půl milionu korun dotace z Operačního fondu životního prostředí.

Projekt navazuje na předchozí výstavbu kontejnerových stání ve městě a sběrného dvora, které rovněž podpořily dotační tituly.