„Přestavbou projdou i obě ostrovní nástupiště, výška nástupní hrany bude 550 milimetrů nad kolejí. Bezbariérový mimoúrovňový přístup na nástupiště bude v Křižanově z podchodu s využitím nových výtahů, ve stanici Sklené nad Oslavou pak šikmými přístupovými chodníky. Vybrané výhybky budou vybaveny elektrickým ohřevem. Rychlost v hlavních staničních kolejích se zvýší až na 140 kilometrů v hodině,“ uvedla mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Rekonstrukce čeká také jediný železniční přejezd, který se na zmíněném úseku nachází. V obou stanicích, v Křižanově i ve Skleném nad Oslavou, nyní probíhá také modernizace výpravních budov. „Budou tam mimo jiné provedeny i práce nutné pro umístění nového technologického sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v dopravní kanceláři,“ doplnila Radka Pistoriusová.

Předpokládané náklady se pohybují okolo tří miliard korun, z části by je měla pokrýt evropská dotace. Rekonstrukce trati potrvá do dubna příštího roku.