„Řezací stroj je na elektrický pohon a má výměnné nože, které slouží k řezání surových tabákových listů,“ popsala mluvčí úřadu Jana Rennerová. Řezačka se v muzeu stane součástí stálé expozice o historii celnictví na hraničním přechodu Chvalovice – Hatě.

O zabavení stroje loni rozhodl soud a ÚZSVM ve své pobočce ve Žďáru nad Sázavou rovněž nechal zabavit přibližně dvacet tun tabáku. Ten patřil lidem, kteří ho chtěli použít pro nelegální výrobu tabákových výrobků.

„Tabák a tabákové výrobky podléhají spotřební dani, hospodaření s tímto majetkem tedy přísluší celním orgánům. V tomto případě se ale jednalo o tabák zabraný před zpracováním, proto spotřební dani nepodléhá a příslušnost k hospodaření má úřad,“ Jana Rennerová.

Obecně existuje několik způsobů, jak tabák zlikvidovat. Například spálením ve spalovně, využitím jako příměs do paliva v kotelně na biomasu nebo uložením na skládce komunálního odpadu. Úředníci se nakonec rozhodli nechat zabavený tabák zkompostovat. „Vzhledem ke značnému množství likvidovaného materiálu a také s přihlédnutím k ekologickým aspektům byla metoda kompostování zvolena jako nejvhodnější,“ dodala Rennerová.