„Šarády, jež nesmí na žádných blažkovských závodech chybět, se ujala parta ochotníků, místních divadelníků, kteří se nestydí užít si jakékoliv role. V minulosti tak návštěvníky vítala banda cikánů, holky z Hoštic nebo doktorky a jiný nemocniční personál," popsala starostka Blažkova Petra Tatíčková. „Pro zpestření závodů je každoročně připravena soutěž v hodu sudem a jiné atrakce. Podívanou je i výstava starých automobilů, motocyklů a traktorů ve vlastnictví místních lidí," řekla starostka.

První závody, které v té době neměly v okolí obdoby, se v Blažkově odehrály už v roce 1947. Šlo o jízdu na kole přes dřevěnou lávku, která byla postavena přes úhlopříčku rybníka. Kdo se udržel s kolem na úzké a později už i mokré a kluzké lávce nejdéle, vyhrál.

„Tato tradice se předává z generace na generaci. První pořadatelé, kteří tehdy měli necelých třicet let, dnes i ve svých osmdesáti letech pravidelně navštěvují závody a nostalgicky vzpomínají na zábavu, které se zúčastňovalo i tisíc návštěvníků, což převyšovalo pětinásobek počtu obyvatel Blažkova," popsala Petra Tatíčková.

Blažkovské závody přes rybník měly ve své historii jenom jednu přetržku. „Devadesátá léta přinesla přírodní pohromu, která na pár let konání závodů přerušila. „Tehdy přívalové deště zničily rybník, a ten z finančních a stavebních důvodů nemohl být využíván k této ojedinělé zábavě," dodala starostka.

V roce 2014 byli při třetím ročníku soutěže Nositel tradic Bystřicka blažkovští hasiči za udržování tradice závodů přes rybník oceněni, s čímž byla spojená i odměna ve výši patnáct tisíc korun. Ocenění bylo hasičskému sboru předáno u příležitosti 130. výročí založení SDH Blažkov v červenci 2014.