Velkobítešské technické služby, jejichž vlastníkem je město, získaly totiž v březnu 2009 akreditaci pro sběr a svoz využitelných komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v systému Ekokom.

Díky této akreditaci má Velká Bíteš také nárok na akreditační bonus, který městu navyšuje základní odměnu v systému Ekokom.

Během posledního čtvrtletí roku 2008 obdrželi Velkobítešští částku zhruba 255 tisíc korun. Od ledna do března tohoto roku se jim však podařilo vytřídit více jak sto tun odpadků, takže bonusy navýšily odměnu o celých čtyřicet procent.

A jak se povedlo obyvatelům Velké Bíteše navýšení odměny dosáhnout? Jednak to bylo díky bunusům za hustotu celé sběrné sítě, dále pak za dvousložkový sběr skla, sběr bílého skla, za sběr čtyř komodit, nápojových kartonů, již zmiňovanou akreditaci svozové firmy a na neposledním místě také za celkovou efektivitu třídění odpadu ve městě.

Díky nemalé finanční částce, na niž si ve Velké Bíteši přišli, se nemusejí obyvatelé města prozatím obávat zvyšování poplatků za komunální odpad, která pro rok 2009 činí opět 432 korun na jednoho člověka.