„Chtěli jsme nechat rybník odbahnit, takže jsme nejprve poslali vzorky k analýze. A byly zjištěny vysoké hodnoty ropných produktů, které mnohonásobně překračují povolené limity. Navíc bylo nalezeno i velké množství zinku, kadmia a dalších těžkých kovů," řekla starostka Nové Vsi Helena Tučková.

Ekologickou zátěž, jež trápí místní, má na svědomí někdejší strojní traktorová stanice, která kdysi stávala v sousedství obecního rybníku. „Ta zanikla někdy v 80. letech minulého století a neexistuje žádný právní nástupce. Takže viník v podstatě neexistuje," doplnila Tučková.

S plánovaným odbahněním vodní plochy bude muset obec ještě nějakou dobu počkat. „Nyní musíme zase nechat odebrat a zpracovat další vzorky, aby bylo jasné, kam se co bude odkládat. Musíme zjistit, kde přesně se který těžký kov nachází a v jakém množství, a teprve poté bude určeno, jak se bude likvidovat. Každý těžký kov je likvidován jiným způsobem a musí se vozit na různé skládky. Vzorkování nás bude stát asi 700 tisíc korun," sdělila starostka Tučková.

Nebezpečný odpad musí obec nechat odklidit na vlastní náklady. „Budeme žádat o dotaci, protože na likvidaci ekologické zátěže bude zapotřebí spousta peněz. Podle předběžných propočtů to vychází na deset milionů korun, a to jen tehdy, když se bláto pove- ze na jednu skládku. Ale v rybníku jsou kromě ropy i těžké kovy, které musí být skládkovány zvlášť, takže to bude zřejmě daleko dražší," posteskla si starostka.

Malá obec na Novoměstsku si odbahnění rybníku bez finanční výpomoci nemůže dovolit. Práci bude muset navíc provést specializovaná firma. „Ti, kteří podobnou činnost běžně provádí, do toho jít nechtějí. A specializovaných firem v republice moc není, bude problém nějakou sehnat," uvedla Tučková.

Obec začíná hledat dotační výzvy, které by bylo možné pro komplikované odbahnění vodní plochy použít. Přestože byly výsledky odběrů vzorků vody alarmující, rybník vypadá na první pohled až překvapivě čistě. „Dokonce tam plavou i ryby," pousmála se starostka.

Podobné problémy řeší i další tři sídla na Vysočině. V Havlíčkově Brodě jde o Cihlářský potok, který se nachází v blízkosti bývalé skládky odpadu. A také o lokalitu Zetor, kam stejnojmenný podnik ukládal kaly.

Kaliště u Humpolce se pro změnu potýkají se skládkou odpadů navezenou pravděpodobně z bývalých humpoleckých strojíren. „Jednu studnu už museli odstavit, mají tam těžké kovy," řekl starosta Kališť Pavel Kutiš.

Poslední z čtveřice postižených je Dlouhá Ves, kde musí být prověřena bývalá skládka galvanizačních kalů.