O průkazy si „hříšníci“ mohou u přepážek příslušných úřadů obcí s rozšířenou působností zažádat také v dalších dnech a měsících tohoto roku. Ovšem vyřízení již není zadarmo, jako tomu bylo do konce roku 2010.

Podle zákona o přestupcích je možné za nedochvilnost uložit pokutu až do výše 30 tisíc korun. „Přestupek však lze také řešit domluvou,“ nastínil další možnosti Marek Švaříček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství při Městském úřadu ve Velkém Meziříčí.

Nyní stovku, od února 300 korun

Se zaplacenou blokovou pokutou teď odejdou například lidé od přepážek na odborech dopravy v Novém Městě na Moravě, kde zmiňovaná bloková pokuta činí 200 korun. Také ve Žďáře nad Sázavou pozdní výměnu dokladu „trestají“.

„Výměna řidičského průkazu po termínu již není bezplatná. Hříšník uhradí nejenom správní poplatek 50 korun, ale k tomu ještě blokovou pokutu. Zpočátku bude tato pokuta ve výši 100 korun, od února budeme pokutu zvyšovat na 300 korun,“ upozornil vedoucí odboru dopravy Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou Jaroslav Miklík.

Pokud budou chtít mít navíc řidiči nové oprávnění doma rychleji – ve zrychleném řízení, dají za správní poplatek ne 50 korun, ale 500. Tato výměna pak trvá pět pracovních dnů místo kalendářních dvaceti.

Podle statistiky si v okresním městě ke konci právě uplynulého roku nevyměnilo řidičské oprávnění 795 řidičů. Mezi nimi jsou i tací, kteří o něj sice formálně požádali, ale ještě si ho nevyzvedli.

Stejně tak patří do této skupiny lidé, kteří se rozhodli, že po zbytek života řídit nebudou. Tito jsou však povinni svůj dosavadní řidičský průkaz vrátit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Hned po Novém roce

A do kterého ze čtyř úřadů obcí s rozšířenou působností v okrese Žďár nad Sázavou zavítalo v rámci prvního lednového týdne roku 2011 nejvíce majitelů řidičských průkazů, kteří vloni zapomněli na povinnou výměnu dokladu? Hned po Novém roce se doslova netrhly dveře velkomeziříčské radnice.

„V pondělí 3. ledna na úřad přišlo asi 15 řidičů, kteří si zažádali o výměnu řidičského průkazu vydaného od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, jejichž výměna měla být provedena do konce roku 2010,“ uvedl šéf odboru dopravy ve Velkém Meziříčí Marek Švaříček a dodal, že u tamního úřadu zůstalo do konce minulého roku nevyměněno 702 oprávnění. Na rozdíl od Žďáru zde řeší pozdní podání žádosti jen domluvou.

Bez sankce je to také v Bystřici nad Pernštejnem. „Myslím si, že pro řidiče je fakt, že nemají doklad umožňující řídit příslušná vozidla, větší zásah než nějaká neefektivní pokuta ze strany obecních úřadů s rozšířenou působností,“ míní tamní vedoucí odboru dopravy Jiří Daniel.

Od letošního 1. ledna pak začala rovněž výměna řidičských průkazů vydaných od počátku roku 2001 do 30. dubna 2004. Průkazy je třeba vyměnit do konce roku 2013.

Po 1. lednu 2014 bude v České republice platný pouze typ takzvaného evropského průkazu, který je vydávaný od 1. května 2004.

---------------

Blokové pokuty

Sankce za pozdní výměnu (v Kč)

Žďár nad Sázavou 100 (v lednu), 300 (od února)

Velké Meziříčí domluva

Nové Město na Moravě 200

Bystřice n. Pernštejnem domluva


Nevyměněné řidičské průkazy ke konci roku 2010 (v ks)

Žďár nad Sázavou 795

Velké Meziříčí 702

Nové Město na Moravě 387

Bystřice nad Pernštejnem 374

celkem 2258

zdroj: MěÚ