Nejvyšší pokutu, a to 598 tisíc korun inspektoři vyměřili společnosti MV Speed, která nelegálně navezla tisíce tun odpadů na pozemky na Třebíčsku. „120 tisíc korun pokuty dostali za nelegální navážku odpadní zeminy a kamení na pozemek v Kožichovicích, 300 tisíc korun za uložení tisíců tun odpadní zeminy a kamení na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určené, a 178 tisíc za poškození dřevin a keřů způsobené nelegálním uložením odpadů,“ přiblížil ředitel ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský.

Vysokou pokutu si vysloužila také společnost Supreme Store, a to za ohrožení životního prostředí v lesích na Vysočině. Ti museli zaplatit 241 tisíc korun. „Třetí nejvyšší sankci, 238 tisíc korun, pak dostala společnost Projekt Mission za nezalesnění vytěžených holin na Žďársku,“ doplnila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Počet kontrol se oproti předchozímu roku zvýšil. „A to i díky podnětům přijatých od veřejnosti. Potvrzuje to vysoký kredit, který Česká inspekce životního prostředí u občanů má a také skutečnost, že veřejnosti není lhostejné, co se s životním prostředím děje,“ ocenil ředitel ČIŽP Erik Geuss.