„Lhůta pro zalesnění po úmyslné mýtní těžbě skončila v květnu 2018. Společnost PROJEKT MISSION ve stanovené lhůtě opětovné zalesnění pozemků neprovedla, čímž vytvořila podmínky pro působení škodlivých činitelů, kdy v důsledku absence lesních dřevin dochází k ohrožení stability a stavu lesního ekosystému a omezení plnění funkcí lesa. Čím delší dobu trvá odlesnění, tím větší je negativní dopad na lesní ekosystém,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě Jan Panský.

Podle zástupců inspekce ze strany firmy nešlo jen o nedbalost, nýbrž o účelové jednání, protože inspektoři ji už v červnu 2017 písemně upozorňovali na povinnost vytěžená místa zalesnit. Firma to ignorovala.

Odlesnění pozemků s sebou přináší změny ekosystému, dochází například k degradaci půdy. Následkem změn je mimo jiné snížená retenční schopnost půdy, zvýšený povrchový odtok a vyšší půdní eroze. Mezi negativa patří také sluneční záření, které působí i změnu mikroklimatu a rozvoj plevele, jenž odebírá živiny z půdy. Navíc holiny jsou vystaveny větru, již je nadměrně vysouší. „Jako přitěžující okolnost inspektoři vyhodnotili, že společnost s inspekcí nekomunikuje, neúčastnila se kontroly a ani se neomluvila,“ doplnil Panský.

Pražskou firmu PROJEKT MISSION, která má v obchodním rejstříku jako předmět podnikání výrobu, obchod a služby a uvedený základní kapitál ve výši 200 tisíc korun, se nepodařilo kontaktovat.

Trofeje zvěře, která byla v minulém roce ulovena v honitbách žďárského okresu, prochází kontrolou. Ve středu 13. února se odborníci například věnovali trofejím zvěře daňčí a mufloní.
OBRAZEM: Myslivci hodnotí trofeje zvěře ze Žďárska