Vývoj cen mimo podle představitelů Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko mimo jiné ovlivňují i podmínky vyplývající z čerpání evropských dotací na modernizaci vodárenské infrastruktury. „Nedodržení predikce vývoje ceny má restriktivní následky v podobě krácení dotace," upozornila Dagmar Zvěřinová, žďárská starostka a předsedkyně Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko.

Vodné za metr krychlový na Žďársku v příštím roce stoupne o 70 haléřů na 49,70 koruny. Stočné se u stejného objemu vody zvýší o 3,30 koruny, a to na 38,70 koruny. Nárůst vodného zatím není uvedeným závazkem pro příjemce evropských dotací regulován, kopíruje jen inflaci. Cena stočného již dané podmínky respektuje, což se do ní promítá. Zvěřinová rovněž uvedla, že ceník už schválilo předsednictvo svazu vodovodů.

Zdražování je menší než letos, kdy obyvatelům okresu stouply platby za vodné a stočné celkem o 8,6 procenta na 84,40 koruny. „V roce 2013 pokračoval dočasný útlum výroby a proběhly další strukturální změny u některých výrobních firem, které vedly především ke snížení odváděné odpadní vody o více než 80 tisíc metrů krychlových," uvedl ke změnám cen Karel Fuchs, ředitel žďárské divize Vodárenské akciové společnosti. Tato divize provozuje vodovody a kanalizace pro svazek měst a obcí na Žďársku. Fuchs rovněž řekl, že úspornými opatřeními se povedlo utlumit dopad růstu výrobních nákladů, jako je surová voda a energie, do inflační úrovně.