„Satt dává každoročně všem svým akcionářům dar ve výši pěti procent ze svého zisku. Hovořím konkrétně o daru ve výši celkem asi půl milionu korun. Vzhledem k tomu, že Žďár nad Sázavou patří k největšímu akcionáři, ve firmě totiž drží sedmašedesát procent, dostává tedy nejvíce. Je to 370 tisíc korun," vyjádřil se první místostarosta Jaromír Brychta.

Rada rovněž na svém posledním zasedání doporučila zastupitelům nejenom schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi Žďárem nad Sázavou a Sattem, ale i peníze využít na rekonstrukci toalet pro muže i ženy ve druhém nadzemním podlaží městského kulturního stánku v Dolní ulici. Zatímco záchody v přízemí jsou opraveny, ty „horní" a vysloužilé jsou staré už pětatřicet let a dělají podle názoru Jaromíra Brychty zbytečnou ostudu.

„Logicky jsme s požadavkem rekonstrukce oslovili firmu PKS Inpos, která na Domě kultury momentálně provádí zateplovací práce. Nabídli nám cenu, tuším, že to bylo 560 tisíc korun. Z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli, že zkusíme ještě oslovit jiné místní společnosti, jestli by opravu neprovedly o něco levněji. Počítáme s tím, že uděláme malé výběrové řízení," poznamenal ještě první žďárský místostarosta Jaromír Brychta.

V loňském roce byl dar od Sattu, rovněž se jednalo o tři sta sedmdesát tisíc korun, využit na revitalizaci ploch v bezprostřední blízkosti kulturního domu.

Před budovou přibyly květinové záhony a byly tam vysazeny i nové dřeviny. Dále rovněž došlo na obnovu zeleně na jednotlivých terasách schodiště před objektem a z jeho boku.