„Když je hodně mírná zima, jako byla například v předchozích dvou letech, bledule kvetou už koncem února,“ sdělil starosta Skorotic, jejíchž je Chlébské místní částí, Roman Knop.

Ve volné přírodě je rostlina poměrně vzácná. Bledule je zahrnuta mezi zvláště chráněné rostliny. Obsahuje jedovaté alkaloidy a není vhodná pro jakékoliv použití. „Jezdíme do Chlébského koukat na bledule každý rok, je to už taková naše tradice,“ prohlásila Věra Tichá z Brna.

Rezervace Údolí Chlébského potoka o rozloze 4,29 hektaru byla vyhlášena v roce 1953, přírodní památkou s výskytem bledule jarní se na 13,26 hektarech stala koncem devadesátých let. Podobná lokalita porostlá bledulemi je jen o pár kilometrů dál, v blanenském okrese.

Přírodní památka Hersica je méně známá než Údolí Chlébského potoka a nachází se v katastrech obcí Bedřichov a Hluboké u Kunštátu. Byla vyhlášena v roce 1997 a zabírá celkem 23,27 hektaru. Tamní bledule kvetou o něco později. Přes přírodní památku Hersica nevede turistická stezka, dostat se k ní však dá cestou vedoucí z Černovic do Bedřichova.