Rozprodávat městské byty začali ve Žďáře nad Sázavou v roce 1996. Druhá privatizační vlna se odehrála v roce 1998, třetí v roce 2005 a čtvrtá v roce 2008. Jenom na poslední vlně privatizace bytového fondu vydělalo město 200 milionů korun. Město vlastní k letošnímu 30. lednu celkem 679 bytů, převážná většina z nich se nachází na Stalingradě. Další cirka jednu třetinu z bytového fontu tvoří byty v domech s pečovatelskou službou na Libušíně a v lokalitě u nádraží. Pět holobytů je pak v ulici Brněnská. Jak uvedla Lenka Milfajtová ze žďárského majetkoprávního odboru, získané nájemné běžnou údržbu domu pokryje. „Na rekonstrukce a modernizace domů město vyčleňuje finanční prostředky ze svého rozpočtu a využívá možností získání dotací," poznamenala dále Milfajtová.

Velké Meziříčí momentálně disponuje 509 městskými byty. Nájemné, které získává od lidí, pokryje podle vyjádření Magdalény Kašparové, vedoucí tamního odboru správy majetku a bytů, náklady na údržbu. „Hospodaříme s mírným ziskem," konstatovala Kašparová. Zájem o sociální byty není v Meziříčí příliš vysoký, nejčastějšími žadateli o bydlení v nich, jsou rozvedené nebo svobodné matky s dětmi. Jak dále Kašparová sdělila, město nevlastní sociální byty jako takové. Pronajímá pouze dům s ubytovacími jednotkami, kde je společné sociální zařízení na poschodí a nájemné je oproti běžným bytům nižší. Každý žadatel musí podat žádost a splňovat podmínky pro přidělování bytů, které jsou zveřejněny na stránkách města.

Třebíč v současné době vlastní cirka pět stovek bytů, z toho je 210 bytů v domech s pečovatelskou službou, většina ze zbytku pak tvoří sociální byty. „Nájemné, které z bytů získáváme, vracíme zpět do domů formou oprav. Pokud investujeme například do zateplení, jedná se již o prostředky mimo získané nájemné," uvedl Pavel Kraus, vedoucí třebíčského odboru správy majetku a investic města. Jak podotkl, v seznamu žadatelů vedou v současné době zhruba čtyřicet uchazečů o pronájem sociálního bytu. „Není to žádné dramatické číslo. Byty pronajímáme osobám v tíživé situaci," dodal Kraus.

Aktuálně stanovené nájemné za pronájem městských bytů v Havlíčkově Brodě pokryje výdaje na správu, běžnou údržbu a udržitelnost bytového fondu města. To v současnosti vlastní 796 bytů. Dle slov Václava Stejskala, tajemníka radnice v Havlíčkově Brodě, poptávka po sociálním bydlení – jde o malometrážní byty s nízkým nájmem a malou zálohou na služby, převyšuje možnosti nabídky těchto bytů, neboť z celkového portfolia městských bytů uvedené požadavky splňuje pouze část bytového fondu. „Sociální byt lze poskytnout jednotlivcům, párům či rodinám, které mají objektivně ztížené podmínky přístupu pro získání běžného nájemního bytu," podotkl Stejskal s tím, že sociální bydlení slouží ke stabilizaci životní situace a dočasnému zajištění bydlení pro jednotlivce či rodiny.

Bystřická radnice na rozdíl od dalších měst na Žďársku své bytové domy, v nichž je celkem 1847 bytů, v minulosti neprivatizovala. Domy v sídlištích jsou opravovány postupně. Po dokončení sídliště 2 (posledních šest paneláků se začne opravovat na jaře) ještě zbývá zrevitalizovat některé bytové domy v lokalitách Voldán a Černý vršek.