„Slavnostní rituál pasování nejmladších školáků na čtenáře knihovny se poprvé uskutečnil před šesti lety v brněnské Mahenově knihovně,“ prozradila Božena Ptáčková z dětského oddělení knihovny s tím, že zájem o slavnostní předávání čtenářských průkazů je obrovský.

A to nejen z řad dětí, rodičů, učitelů, ale i knihoven samotných. Ta žďárská akci pořádá již pátým rokem. „Letos se nám do pasování zapojily opět všechny základní školy ve městě. Celkem tedy jedenáct tříd prvňáčků, což dělá dvě stě čtyřicet dětí,“ vypočítává Ptáčková.

Prvňáčci si ale nejprve musí titul čtenáře zasloužit. K tomu si Knihomolka pohádková, zmiňovaný skřítek, připravila úkoly. Děti čtou hádanky, doplňují názvy pohádek nebo jména pohádkových postaviček. Když prokážou svoji způsobilost stát se čtenářem knihovny, přistupuje se k pasování.

A jak jinak než obří záložkou. „Školáci od nás při pasování obdrží vandrovní čtenářskou knížku s jejich jménem, dále průkazku s medvídkem opravňující je ke vstupu do knihovny na rok zdarma, záložku i rozvrh hodin na příští školní rok,“ vyjmenovává pracovnice oddělení Ptáčková.

Novinkou a současně dalším dárkem pro děti byla pro letošní rok kniha Okno do komína spisovatelky Ivony Březinové a ilustrátorky Vlasty Baránkové. Jedná se o veřejně neprodejnou knihu pohádek určenou pouze pro tuto příležitost, a pouze pro prvňáčky.

Na závěr pasování pak zaměstnankyně knihovny předávají třídním učitelům květinu. „Tímto gestem chceme poděkovat všem učitelkám a učitelům prvňáčků. Jsou to právě oni, kdo mají největší zásluhu na tom, že děti umějí číst,“ uzavřela žďárská knihovnice Božena Ptáčková.

Zlata Ptáčková