Od Prosičky trasa klesá do malé vsi Javorek, pak stoupá do ke zřícenině hradu Skály (Štarkov) na kopci Štarkov. Archeologický výzkum někdejšího panského sídla skončil před pěti lety, nicméně zájem odborníků o tuto lokalitu nekončí.

Panské sídlo ze třech stran tvořené skalami vzniklo v 70. letech 14. století a čekalo ho pouhých šest desítek let. V jeho kamenných zdech postupně žili nejenom šlechtici, ale i družina loupeživých rytířů, sirotci po bitvě u Lipan a v samém závěru existence sídla i penězokazci, kteří měli v opuštěné ruině svoji dílnu. Od zříceniny turisty zpět do Jimramova zavede „červená“ trasa.