„Mrzí mě, že je to zrovna před vánočními svátky, ale mají ještě tři měsíce na to, aby dluh doplatili či požádali o splátkový kalendář," uvedla Zvěřinová. J

ak zároveň podotkla, výpovědi týmž neplatičům už podepisovala několikrát. Tyto rodiny vždy po doručení písemnosti doplatí, ale poté opětovně na svoji povinnosti vůči městu „zapomínají". Podle ní se nejedná pouze o nepřizpůsobivé občany. „V pondělí příští týden tu budou všichni stát, nešťastní, a budeme společně sepisovat nějaká opatření. Je škoda, že nemají snahu přijít dřív a neřeknou, že mají problém a nechají to dojít až k výpovědi," dodala žďárská starostka.

Letos obdrželo výpověď z nájemních bytů celkem 10 nájemců, přičemž městu dluží nájemné ve výši cirka 170 tisíc korun. Některé další nájemní vztahy uzavřené na dobu určitou pak skončily uplynutím doby, na kterou byly sjednány. Ovšem i v těchto případech vede radnice dlužné pohledávky. Jak informovala Lenka Milfajtová z městského majetkoprávního odboru, pronajímatel eviduje prostřednictvím dvou realitních kanceláří zajišťujících správu bytů dlužnou pohledávku ve výši cirka 2,1 milionu korun, a to tu 169 dlužníků. Mnozí z dlužníků dle ní již ale v bytech nebydlí a pohledávky jsou řádně vymáhány.

„Nejvyšší dluh ze strany nájemce je ve výši 126 083 korun. Jedná se o pohledávku z let 1998 - 2000, kterou se ani přes spolupráci s exekutorským úřadem nepodařilo doposud umořit. Aktuálně evidujeme nejvyšší pohledávku ve výši 54 426 korun. Nájemce již pochopitelně v bytě nebydlí, byl vyklizen v letošním roce," konstatovala ještě Milfajtová.

Po dokončených privatizacích tří tisíc vícemetrážních bytů má nyní Žďár nad Sázavou v majetku 789 nájemních bytů. „Jedná se o byty malometrážní, většinou jedna plus kuchyňský kout nebo jedna plus jedna. Minimální je počet bytů dva plus jedna.  Zhruba 218 jich je pro seniory, zbytek pro níže příjmové kategorie osob," sdělil první místostarosta Jaromír Brychta.