„Soutěž bude otevřená, jednokolová a administrativně ji zajistí odbor rozvoje a územního plánování s městským architektem. Zorganizujeme ji vlastními silami s tím, že přitom využijeme zkušenosti experta z České komory architektů, který má s takovými soutěžemi zkušenosti," informoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil. Soutěž by měla být vyhlášena o prázdninách.

Architektonické klání město vyjde na zhruba 450 tisíc korun, což podle starosty vychází z podmínek podobných soutěží. „Dvě třetiny této částky budou tvořit náklady na ceny do soutěže a třetina padne na porotu, administrativu, spolupráci s externím konzultantem a výstavu, při které budou studie představeny. Chtěli bychom dát také prostor obyvatelům města, takže počítáme s cenou udělenou veřejností," přiblížil Navrátil.

V loňském roce žďárská radnice v souvislosti s přípravou revitalizace Nádražní ulice sbírala podněty obyvatel i podnikatelů, uskutečnila se také komentovaná vycházka ulicí s následnou diskusí účastníků.

„Všechno, co jsme se dozvěděli, jsme se kromě jiného nějakým způsobem snažili zakomponovat do zadání. Do konce roku bychom měli rádi vyhodnocenou soutěž a v ruce studii, podle které se začne zpracovávat projektová dokumentace pro revitalizaci Nádražní ulice v úseku od parku ve Strojírenské ulici k poště, případně až po náměstí Republiky," upozornil starosta.

Revitalizace Nádražní ulice má navázat na plánovanou rekonstrukci kanalizačních a vodovodních rozvodů, které nechá provést Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. První etapou má být úsek od parku ve Strojírenské ulici k poště, poté přijde řada na výměnu starých rozvodů na pěší zóně. Jestli to ale bude už napřesrok, v této chvíli není jasné.

„Zatím to mezi akcemi na příští rok zařazené není, ale vzhledem tomu, že seznam je velmi pohyblivý, může se to ještě změnit. Jasné to bude až v listopadu," vyjádřila se předsedkyně předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a současně žďárská zastupitelka Dagmar Zvěřinová.