„Účastníci se věnovali třem hlavním tématickým okruhům – Střední odborné vzdělávání na Bystřicku, Oblast zemědělského vzdělávání a Vzdělávání dospělých,“ informoval starosta Bystřice nad Pernštejnem.

Vzdělávací programy by se měly nadále vést s ohledem na skutečný stav trhu práce v regionu – na Bystřicku je akutní nedostatek zaměstnanců vyučených ve strojírenských profesích.

Proto se workshopu zúčastnili také zástupci místních firem. „Od nich je možné získat informace, které se týkají konkrétních potřeb trhu práce a tomu se pak škola může v budoucnu rychle přizpůsobit,“ vysvětlil místostarosta Bystřice nad Pernštejnem Josef Vojta.

Podle něj se zahájení výuky nových oborů v zemědělské škole předběžně předpokládápřespříští školní rok. „Je to ovšem běh na dlouhou trať, první vyučenci by pak byli zaměstnavatelům k dispozici až za další tři roky,“ dodal místostarosta.