„Dotace je poskytována až do výše 70 procent skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Zbylých 30 procent finančních nákladů je tedy nutnou spoluúčastí města,“ informoval o projektu starosta Svratky František Mládek.

Workoutové hřiště je podle slov starosty navrženo o rozměrech dopadové plochy s tartanovým povrchem zhruba 12 x 7 metru. Hlavní sestava obsahuje hrazdy v různých výškách, trojitá bradla, žebřiny, půlenou hrazdu, svislou hrazdu, ručkovací žebřík, stupňovanou lavici, šikmý monkey bar, multibar, držák pro olympijské kruhy a podobně. Vybavení bude navíc doplněno šesti pohyblivými fitness prvky.

„Rozpočet na akci je ve výši zhruba 800 tisíc korun, spoluúčast města bude asi 240 tisíc. Původní plán umístit hřiště do nově vybudovaného parku na „Utopenci“ ztroskotal na územním plánu, který nám toto řešení neumožňuje. Proto jsme pro jeho umístění našli novou a možná i vhodnější lokalitu, a to přímo ve sportovním areálu, vedle víceúčelového hřiště před ubytovnou,“ dodal František Mládek.