Jejich zájem upoutal pozemek, který kdysi býval v majetku města, ale byl prodán soukromému vlastníkovi. V současné době je na této parcele nedokončená stavba, která zřejmě nebude nikdy dostavena.

Při prodeji zmíněného pozemku si město dalo do smlouvy předkupní právo pro případ, že by se ho majitel chtěl v budoucnu vzdát. Taková situace nastala a radní chtějí pozemek zpět.

Bohužel se však k parcele váže i nedokončená stavba, kterou bude muset Nové Město na Moravě odkoupit spolu s pozemkem a poté zlikvidovat. Za to zaplatí další nemalou částku. „Město se nechce vzdát předkupního práva a zastupitelé schválili odkup tohoto pozemku v souladu s uzavřenou smlouvou,“ potvrdila starostka Zdeňka Marková.

Pro město tato koupě rozhodně nepatří mezi výhodné investice. „Nicméně jde o pozemek, který se nachází v bezprostřední blízkosti náměstí a který může v budoucnu pomoci řešit problematiku parkování v této lokalitě. Jsem přesvědčena, že jde o strategický pozemek pro město a proto také zastupitelstvo rozhodlo tak, jak rozhodlo,“ dodala starostka.

Vybudování nového parkoviště je však prozatím v nedohlednu. „V současné době nevíme, zda nám bude povolen přístup na tento pozemek ze silnice číslo devatenáct. V tomto směru jsme již zahájili jednání s policií i Ředitelstvím silnic a dálnic. Zatím ale není jisté, zda majitel pozemek opravdu prodá, takže veškerá jednání jsou pouze předběžná,“ informovala Zdeňka Marková.

Cena pozemku vyšší o cenu nedostavěné nemovitosti se vyšplhala na částku pět set čtyřicet šest tisíc, což se ještě zvýší likvidací zmíněné stavby. Pokud se však záměr podaří zrealizovat, určitě to napomůže vyřešit komplikované parkování na náměstí.

Podle odhadu by v místě mohlo vzniknout okolo šedesáti parkovacích míst. Motoristé by přijížděli přímo ze silnice číslo devatenáct, čímž by se vyhnuli středu města. Přístup na Vratislavovo náměstí by byl taktéž vyřešen, chodník by na něj ústil u budovy Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Helena Křížová