„Cílem je informovat občany a všemi legálními prostředky protestovat proti maření záměru vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora na pomezí Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje," přiblížil Jiří Pavlíček, který vznik sdružení inicioval.

Mizivé nebezpečí

„Jaderná energetika bude stále dominantnější, je totiž jedinou alternativou ke spalování fosilních paliv. ‚Zelené' experimenty bezpochyby bez finančních dotací vyšumí a stabilní zdroje zůstanou," uvedl Jiří Pavlíček.

Od vybudování úložiště si jeho příznivci slibují rozvoj obcí i velmi přísně monitorované životní prostředí.

„Jaderný odpad není žádný ‚sajrajt', jak se snaží veřejnost přesvědčit odpůrci úložiště, ale technologicky na nejvyšší úrovni zpracovaný materiál se zabezpečením mnohonásobně převyšujícím potřebnou ochranu. Nebezpečnost je mizivá v porovnání s doposud prováděnými aktivitami v regionu," říká Pavlíček a poukazuje na skutečnost, že tamní lidé se se zářením z uranových hornin po staletí setkávají a naučili se s ním žít.

Jako další plus příznivci úložiště vnímají zlepšení infrastruktury, čemuž by napomohly i finanční kompenzace od státu, a rozvoj regionu obecně. S tím má souviset i zastavení vymírání obcí a odchodu mladých lidí za prací do jiných částí republiky.

„Úložiště jaderného odpadu navíc bude naprosto unikátní a na nejvyšší technické úrovni vybudované zařízení, a jako takové bude bezpochyby cílem mnoha zájemců o exkurzi a návštěvu. Jak ukazují návštěvní statistiky, obdobná zařízení dokonce překonávají v návštěvnosti nejvyhlášenější památky. Vznik úložiště by byl impulsem k novému rozvoji celého regionu na dobu delší, než byla těžba uranu. Bylo by velikou chybou tuto šanci promarnit," domnívá se Jiří Pavlíček.