U Horního rybníka v Brněnské ulici, tedy v těsné blízkosti centra města a dvou rušných komunikací, se u nás vzácný vodní pták zahnízdil už před dvěma lety, a ačkoliv je plachý a pro hnízdění si vybral místo na zarostlém ostrůvku uprostřed nádrže, nyní je na hladině často viditelný. Lidé, kteří okolí rybníka využívají k procházkám, se na „divnou kachnu“, která žije vedle běžných kachen divokých, chodí koukat.

Tito živočichové byli do Evropy dovezeni v 17. století, začali se tam množit a postupně se rozšířili. U nás byli poprvé zaznamenáni už před čtyřiceti lety. V České republice však husice nilská zahnízdila až v roce 2008 na jihozápadě státu. Ve Žďárských vrších byla pozorována sice už tehdy, ale jenom při tahu.