„Zajímavý pramen je z Radostínského rašeliniště, který zásobuje vodou povodí Sázavy, a nachází se v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Území Kraje Vysočina je pramennou oblastí významných českých a moravských řek a prochází jím hlavní evropské rozvodí,“ poznamenala Eva Horná z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina.

Žďársko má tři významné prameny. Sázavu, Svratku a Doubravu. Na Jihlavsku je to zase řeka Jihlava, která je významným záložním zdrojem pitné vody. „Z vodohospodářského hlediska je ovšem nejvýznamnější pramen řeky Želivky, který pramení pod názvem Hejlovka jihovýchodně od osady Vlásenice-Drbohlavy na Českomoravské vrchovině, asi deset kilometrů jižně od Pelhřimova,“ připomenula Horná.

Pramenům na Vysočině zatím dlouhotrvající sucha neškodí. „Dlouhodobý normál srážek je 673 milimetrů. V roce 2018 dosáhl pouze 514 milimetrů a v roce 2019 648 milimetrů. Přesto některé prameny našich významných řek jsou stále dostatečně vydatné a nevysychaly ani v posledních letech s nízkými srážkami,“ sdělil Martin Hyský, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.