O bowling je totiž podle šéfa zařízení Zdeňka Mašíka daleko větší zájem než o kuželky. Proti této přestavbě je však město, které je zřizovatelem Areálu sportu.

„Tržby za kuželky jsou jen dvacetiprocentní v porovnání s bowlingem. Kdyby se stávající kuželkové dráhy vyměnily za bowlingové, odhadujeme navýšení tržeb asi o padesát procent. Dvě dráhy na bowling jsou nedostačující, hrají se na nich dvě ligy soutěží, a hlavně o víkendech je zájem veřejnosti větší, než můžeme nabídnout,“ uvedl šéf Areálu sportu Zdeněk Mašík.

Přestavba by si však vyžádala velkou investici, protože by při ní bylo nutné vyměnit všechny čtyři dráhy za nové – bowlingové. „Všechny jsou dosud provozuschopné a v relativně dobrém stavu. Proto se k otázce možného zrušení kuželkářských drah vrátíme, až doslouží,“ objasnil stanovisko bystřické rady starosta města Karel Pačiska.

„Obecně se ale dá říct, že se přikláníme k tomu, abychom lidem nabídli co nejširší nabídku sportovního vyžití. To znamená, že nejenom bowling. Další dráhy může ve městě zřídit třeba nějaký podnikatel, pokud o to bude mít zájem,“ vyjádřil se bystřický starosta Karel Pačiska.

Vzhledem k tomu, že Areál sportu s. r. o. je společností města, náhled radních se zdá jeho zástupcům trochu zvláštní. „Když další bowlingové dráhy neuděláme my, zřídí je někdo jiný, protože zájem o tento sport vzrůstá,“ předpokládá Zdeněk Mašík.

„A lidé pak půjdou tam, kde to bude novější a modernější, nechci–li říct lepší, a bude tam třeba i delší otvírací doba. To bychom pak na tržbách určitě pocítili,“ uvedl šéf Areálu sportu Mašík.

Jak dlouho vydrží dráhy ve sportovním centru? „Těžko říct. Zatím si všechno opravujeme sami, nevoláme servis, a tedy ušetříme. S ohledem na konstrukční stránku a únavu materiálu je hrubý odhad jejich životnosti asi tak dva roky. Déle patrně nevydrží,“ dodal Zdeněk Mašík.