„Většina výtahů už je dost stará a v době, kdy se stavěly, tak pro ty s nosností do 250 kilogramů, což jsou výtahy v bytových domech, platila výjimka z normy,“ upřesňuje důvody neradostného stavu Karel Sobotka, ředitel společnosti Výtahy Velké Meziříčí.

Výjimka z normy spočívala v tom, že nebylo nutné výtahy vybavit kabinovými dveřmi. Před cestujícími tak při jízdě v místě vstupu ubíhala zeď. Pokud jim něco spadlo do těsné mezery mezi výtahem a zdí a pokusili se to dostat zpět, většinou došlo k úrazu. Majitelům výtahů, ať už jsou to bytová družstva nebo města, nyní inspekční zprávy nařizují napravení tohoto stavu.

„Nová norma nedovoluje, aby kabina neměla vlastní dveře. Aby se cokoliv dostalo mezi výtah a stěnu,“ potvrdil Jaromír Černý, ředitel Novoměstské správy budov, která má na starosti devětadvacet výtahů, z toho osmadvacet v bytových domech.

U části z nich už se podařilo kabinové dveře namontovat. „V jedenácti výtazích jsou kabinové dveře, v pěti je optická clona, která výtah zastaví v momentu, kdy se cestující příliš přiblíží k otvoru mezi výtahem a zdí, a zbývajících třináct rekonstrukce čeká,“ doplnil Jaromír Černý.

Tuto opravu budou muset v Novém Městě provést nejpozději do roku 2010. „V inspekční zprávě, kterou mají všichni majitelé výtahů, jsou napsány tři úrovně rizik. Chybějící kabinové dveře patří do nejvážnější úrovně a je tam doporučení, aby toto riziko bylo odstraněno do pěti let,“ řekl Karel Sobotka. Mezi nižší

úroveň rizika patří například nedostatečné osvětlení kabiny nebo neoddělení protiváhy od dráhy klece. Tyto nedostatky mají majitelé za povinnostodstranit do deseti let.