Starosta Jaromír Brychta zvedl ruku pro pokračování výběrového řízení. „Existovala možnost využít klauzuli, kterou máme ve smlouvě. Ta říká, že i když nepřijdou peníze z dotačního titulu, můžeme s vybranou firmou zrealizovat jenom část stavby. Například pouze rekonstrukci stávajícího a již nevyhovujícího bazénu,“ řekl žďárský starosta Jaromír Brychta.

Tato varianta se však většině přítomných radních nezamlouvala. Měli totiž i přes klauzuli obavu z faktu, že uzavře-li se s dodavatelem stavby smlouva na 160 milionů korun, nastanou ve chvíli omezování rozsahu problémy. Jejich obavy potvrdilo i jednání žďárské místostarostky Dagmar Zvěřinové s právníky, kteří podpis současné dohody nedoporučovali.

Obavy právníků

„Jak můžete podepsat smlouvu, již bychom pak rozvazovali nebo korigovali, při plném vědomí nejen našeho, ale i veřejnosti a smluvního partnera, že tu dotaci prostě nemáme? Každý právník by nás pak udolal,“ vyjádřila se Dagmar Zvěřinová. Zároveň dodala, že při současné smlouvě by stavbu etapizovat možné stejně nebylo, jelikož to zákon o zadávání veřejných zakázek nedovoluje.

Radní byli v pondělí také nepříjemně překvapeni z výsledné ceny stavby. Mysleli si totiž, že bude veřejnou soutěží sražena níže. „Původní předpokládané náklady činily zhruba 168 milionů korun, výběrovým řízením se snížily na 159 milionů,“ uvedl Jaromír Brychta.

Úspora devíti milionů v případě tak nákladné stavby není nijak výrazné snížení. A jak tedy budou Žďárští postupovat nyní? Projekt takzvaného společensko-relaxačního centra prý rozhodně pod stůl zameten nebude. Žádný z radních se ani nevyjádřil v tom smyslu, že by aquacentrum nemělo být vybudováno v rozsahu, jaký byl naplánován. „Pracovníkům městského úřadu bylo nyní uloženo, aby připravili rozdělení projektu na jednotlivé stavby. Dojde tak k jakémusi rozfázování,“ vysvětlil Jaromír Brychta.

Další dotace

A kde na tyto dílčí úseky vezmou ve Žďáře nad Sázavou peníze? Jako pravděpodobná se jeví možnost, že například nutnou opravu současného pětatřicet let starého bazénu uhradí město z vlastních prostředků. Na projekt společensko-relaxačního centra si totiž nechalo v rozpočtu stranou bezmála sto milionů korun.

Zbývající finance se Žďárští pokusí sehnat jinde. „Hovořili jsme o tom s hejtmanem kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a ten nás ujistil, že existují i další dotační tituly, o které bychom mohli usilovat. Zkusit můžeme také jednotlivá ministerstva,“ vysvětlil Jaromír Brychta.

Na jednotlivé dílčí stavby pak budou podle představitelů okresního města vedeny další veřejné soutěže na jejich dodavatele. Poslední výběrové řízení, které v pondělí radní zrušili, měla na starosti soukromá společnost. Ta svoji práci samozřejmě nedělala zadarmo. Tyto náklady se tak přičetly k přibližně deseti milionům korun, které již ve Žďáře nad Sázavou na přípravu takzvaného ošetřeného koupání padly.

O výstavbě koupaliště nebo aquacentra se ve městě hovoří již od padesátých let. Posledních pět let se na jeho přípravě intenzivně pracuje. Současný projekt, který zkomplikovalo hlavně nepřiznání dotace, je v pořadí již třetím. Jeho podobu radní měnit zatím nechtějí. Kdy bude ale stavba konečně zrealizována, to v současné době nevědí. „Letos se stavět určitě nebude,“ dodala místostarostka a senátorka Dagmar Zvěřinová.