Celá naučná stezka obkrouží ještě letos obě vodní díla tak, aby trasu mohli absolvovat i lidé upoutaní na invalidní vozík. Nejzazší termín dokončení díla je stanoven na konec prosince tohoto roku.

„Podařilo se nám na ni získat více jak šestimilionovou dotaci z Regionálního operačního programu Jihovýchod. Zbytek, tedy asi jeden a půl milionu korun, doplatíme z rozpočtu města,“ popsal žďárský starosta Jaromír Brychta.

Trasa bezbariérové naučné stezky má mít výchozí bod u barokního mostu na parkovišti naproti zámeckému areálu. V těchto místech totiž mohou turisté buď zanechat odstavené své auto, nebo se tam dopravit městskou hromadnou dopravou, jež má u parkoviště svoji zastávku.

Z výchozího bodu se budou lidé moci vydat buď okolo rybníku Konvent, či okolo Bránského rybníka, nebo případně obejít obě tyto vodní nádrže. Nepatrně delší pak bude trasa vedoucí po břehu Konventu – ta měří zhruba dva a půl kilometru. Lidé na ní najdou mimo jiné dvě vyhlídková mola, z nichž budou moci pozorovat faunu i flóru v údolní nivě meandrujícího Stržského potoka.

Mosty i lavičky

Vybudovány také budou nové chodníky, cesty, mostky, osazeny lavičky, koše i informační panely. „Ty mají pojednávat nejen o přírodních krásách této oblasti, ale i o významných památkách města,“ podotkl Jaromír Brychta. Okružní stezka kolem Bránského rybníka pak bude měřit 2,3 kilometru.

V současné době prochází opravou také objekt nacházející se u levého okraje silnice vedoucí z ulice Sychrova k parkovišti pod novým hřbitovem na Zelené hoře. „Domek je vodárna k novému hřbitovu. Zůstane vodárnou, jen se rozšíří zastřešení, aby zde bylo kryté posezení, stojany na kola a informační tabule,“ informovala Irena Škodová, vedoucí žďárského odboru rozvoje a územního plánování.