„Výstavba byla zahájena, ale hned na samotném začátku se zjistilo, že podloží je horší, než jsme předpokládali. Jsou tam zbytky domů, které dříve na tom místě stávaly. Tyto budovy byly kdysi bohužel zbourány tím způsobem, že byly strženy a zahrnuty zeminou," vysvětlil stavební komplikace starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda.

Stavební práce musely být prozatímně pozastaveny. Dělníci nemohli pokračovat bez předchozího vyčištění celého pozemku.„Základy starých domů musí být odstraněny, což celou stavbu zdržuje a pro nás to znamená i náklady navíc, jde přibližně o půl milionu korun," sdělil Michal Šmarda.

Původní Ždárská ulice, zvláště její horní část, vypadala před několika desítkami let trochu jinak, než jak ji známe dnes. „Nemocniční areál se začal stavět ve třicátých letech minulého století. A na druhé straně silnice stálo v té době několik menších domků, které byly postupně zbourány. Na místě některých z nich pak „vyrostlo" sídliště," popsal novoměstský kronikář Vít Křesadlo. „Staré domky, jejichž pozůstatky se nyní podařilo odkrýt, byly zbourány někdy v sedmdesátých letech minulého století," doplnila informaci novoměstská patriotka a pamětnice Jana Černá.

Komunitní dům pro seniory, který se začíná stavět v lokalitě pod nemocnicí, je letos největší investiční akcí Nového Města na Moravě. „Bude nás to stát okolo pětadvaceti milionů korun, evropské peníze pokryjí dvanáct a půl milionu. Kvůli dotaci musíme vše dělat mnohem pečlivěji a také dodržet všechny dotační podmínky," řekl novoměstský starosta.

Termín dokončení, který je plánován na konec příštího roku, ale zmíněnou komplikací podle mínění starosty ohrožen není. „Možná budou posunuty některé dílčí termíny, ukončení stavby bychom ale měli dodržet podle plánu. Zastavili jsme se na čtrnáct dní, kdy jsme museli vyřešit, co udělat se sutí, která na místě zbyla. Nešlo ji vyvézt kamkoliv. Nakonec jsme se domluvili s novoměstskými Technickými službami, ty nám s tím pomohou. Ale bude to stát něco navíc," podotkl Michal Šmarda.