Svazku obcí se na vybudování kanalizace povedlo získat nemalé dotace, které pokryjí osmdesát procent všech finančních nákladů. Odkanalizování se ve Světnově týká zhruba dvou stovek budov, z toho asi sedm desítek tvoří chaty a rekreační objekty. Ve Škrdlovicích je počet objektů, které budou v budoucnu na novou kanalizaci napojeny, dokonce ještě o něco vyšší.

Stavba má být podle plánu zrealizována do konce roku 2012.