„V letošním roce si připomínáme kulaté výročí osmdesáti let od začátku německé okupace. K této příležitosti jsme připravili ve spolupráci s knihovnou výstavu, která upozorňuje na tuto pohnutou dobu z různých úhlů, a to formou textů, velkého množství fotografií, plakátů a dokumentů,“ informoval Miloslav Lopaur ze žďárského regionálního muzea.