To jsou jedny z mnoha možností, jež návštěvníkům nabízí nová výstava Národního muzea Staré pověsti české. Umístěna je ve žďárském zámeckém areálu v prostorách Muzea knihy a slavnostně otevřena byla ve středu 16. května odpoledne.

Svoji premiéru si expozice již odbyla v Národním muzeu v Praze. „Výstava tam přilákala minulý rok více než čtvrt milionu návštěvníků. Díky našim partnerům můžeme tento jedinečný zážitek zprostředkovat i obyvatelům a návštěvníkům Žďáru nad Sázavou," nechal se slyšet Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

To nejzajímavější

Repríza expozice setrvá v prostorách Muzea knihy po dvě turistické sezony. Oproti pražské verzi je však poněkud skromnější, vzhledem k tomu, že byly ve Žďáře k dispozici menší prostory. „Doufám ale, že se nám podařilo zachovat to nejzajímavější a podstatné. Duch výstavy i důležité informace tu stále jsou," vyjádřil se autor expozice Petr Mašek.

Velký ohlas by Staré pověsti české měly mít především u dětských návštěvníků. Vznik i vývoj českých mýtů či legend je totiž představován neotřelou a interaktivní formou. Před lidmi tak doslova ožívají postavy našich prapředků mimo jiné praotce Čecha, kněžny Libuše s Přemyslem nebo Bivoje.

Jejich příběhy přibližují nejen výtvarná díla, archeologické nálezy, rytiny, kresby nebo politické vtipy, ale třeba i počítačové prvky nebo zvukové a vizuální efekty.

„Každý návštěvník si může vylosovat jméno ze starých pověstí a na interaktivní mapě rozhodnout, kam měl praotec Čech dojít," popsala některé činnosti, jež na výstavě na zájemce čekají, Ivana Havlíková, mluvčí Národního muzea. Ostatně právě interaktivní části výstavy měly u lidí největší úspěch při pražské prezentaci Starých pověstí českých.

„Snažili jsme se ale, aby prvky, které mají diváka do děje vtáhnout, nebyly až tolik atraktivní, že by překryly to druhé důležité vzdělávací poslání výstavy," podotkl Petr Mašek.

Expozice, na jejímž vzniku se podílelo Národní muzeum, Kraj Vysočina, město Žďár nad Sázavou, Společnost Kinský Žďár a Informační turistické centrum Žďas, je k vidění až do konce září, a to vždy od úterý do neděle.

-----------------

Co tam uvidíte?

Výstava vypráví o vzniku i vývoji českých mýtů či legend a dokumentuje jejich nepřetržitou popularitu od středověku až do současnosti. Lidé se mohou těšit na nejstarší i nejnovější výtvarná díla, archeologické nálezy, iluminace, rytiny, kresby, politické vtipy čerpající inspiraci z pověstí českého dávnověku i na počítačové a interaktivní hry. Autoři nezapomněli na divadelní a hudební ztvárnění tématu i legendární postavy z reklam na průmyslové výrobky v 19. a 20. století.