Celkem osm velkoformátových plakátů přibližuje nejen činnost Sdružení Krajina, ale i historii hospodaření na podmáčených loukách Žďárských vrchů. Lidé se dozvědí rovněž zajímavosti o rostlinách a živočiších vyskytujících se v těchto lokalitách nebo o možnostech, jak se lze zapojit do péče o krajinu.