Horký brambor neudržovaný most si přehazovaly město Velké Meziříčí, obec Petráveč a stát. Soudní vyřešení vlekoucího se sporu žádala velkomeziříčská radnice prostřednictvím své právničky Vilmy Drápelové. „Rozhodnutí soudu mě překvapilo. Zda se budeme odvolávat, či nikoli, nemohu nyní říci," řekla bezprostředně po skončení soudu Vilma Drápelová.

Starosta Petrávče Miloš Kratochvíl byl naopak spokojen. „Šli jsme k soudu s tím, že Petráveč nikdy tento most nevlastnila," sdělil.

Přes most, postavený pravděpodobně koncem šestnáctého století už žádná cesta nevede. Stojí na pozemcích Petrávče a státu. Starat se o něj ale nechce nikdo. Ani stát, ačkoli v roce 1988 byl Vysoký most zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek.

Podle zástupkyně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou mostní objekty dle zákona o pozemních komunikacích součástí komunikací. Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu mohou být místní komunikace i samostatným majetkem, bez ohledu na to, na kterém pozemku leží. Odpovědný za ně má být správce komunikací, v tomto případě tedy město Velké Meziříčí, nebo obec Petráveč.

Petráveč se totiž s dalšími obcemi v roce 1992 oddělila od Velkého Meziříčí. Tehdy patřil most městu. Podle právničky města při dělení majetku přešel most do vlastnictví Petrávče, neboť předmětem převodu majetku jsou i kulturní památky. Právní zástupce Petrávče ale uvedl, že sporný most obec nemá a nikdy neměla v evidenci.

Samosoudkyně Jana Trávníčková v pátek rozhodla, že vlastníkem mostu je město Velké Meziříčí. „Pomyslný černý Petr zůstal Velkému Meziříčí," prohlásila Jana Trávníčková.

Dále uvedla, že historický most byl součástí c. k. silnice, jež se stala od 1. ledna 1949 vlastnictvím státu včetně mostu. Jejím správcem byl pak místní národní výbor. Do jeho správy spadal most i po zapsání na seznam kulturních památek v roce 1988. Na most se začalo pohlížet jako na samostatnou věc a podle občanského práva přešla památka v dubnu 1991 do majetku města Meziříčí.

„Nedomnívám se, že při dělení obcí by delimitační protokol obsahoval i převod mostu," řekla soudkyně. Most navíc stojí na místě velkomeziříčské městské skládky.

Most vybudoval zřejmě stavitel Antonín Vlach v roce 1593, podle některých ale vznikl až v 18. století se stavbou tzv. císařské silnice. Jako silniční sloužil do roku 1937, kdy přestal vyhovovat rostoucímu provozu a začala se používat nově postavená trasa. Zděný jednooblukový most překlenuje údolí Radslavického potoka. V minulosti byl považován za nejvyšší most v zemi, proto se mu říkalo „vysoký".