Vysoká škola vstupuje do nového akademického roku s celkovým počtem 2200 studentů, přičemž studentů prvního ročníku je 1053. Oproti minulému roku škola zaznamenala nárůst zhruba o 700 studentů.

„Je to skutečně velký počet studentů. Zvládli jsme to i proto, že jsme měli v záloze jiná možná místa pro výuku,“ prozradil rektor školy Ladislav Jirků.

„Školu v Jihlavě jsem si vybrala hlavně proto, že je blízko mého bydliště,“ vysvětlila před zahájením imatrikulace studentka prvního ročníku Veronika Spázalová z Telče.

„Do Jihlavy jsem šel studovat proto, že mi obor Finance a řízení připadal zajímavý, chtěl jsem ho zkusit,“ podotkl další student Jaroslav Peclinovský z Tábora.