K havárii černobylského reaktoru na severu Ukrajiny došlo 26. dubna 1986. Závod míru měl tehdy odstartovat 6. května v ukrajinském Kyjevě. „O havárii nejdřív nikdo nevěděl. Až když se závodníci ze zahraničních týmů začali ze závodu houfně odhlašovat, postupně jsme se dozvídali proč. Na Západě už věděli, že jde o vážnou věc. Tím, že západní země závod odřekly, bylo nutné jejich neúčast nějak komentovat. Takže to vešlo ve známost,“ popisuje Marek.

Lidé na Vysočině bedlivě sledovali zprávy na rakouských televizních programech. Mohutné oslavy květnového Svátku práce už se nesly v duchu černobylské havárie. „Vzpomínám si na 1. máje. Tehdy jsme stáli u novoměstského kulturního domu a čekali jsme, až vyjde průvod. Už jsme o havárii a o radioaktivním mraku, který se při ní uvolnil, věděli. Tehdy poletoval vzduchem sníh a my jsme si říkali, že už to asi přišlo i k nám,“ dělí se o své vzpomínky na havárii v Černobylu novoměstská dětská lékařka Eva Mátlová.

Nijak viditelný vliv na zdravý obyvatel Vysočiny to ale prý nemělo. „Nepozorovali jsme žádný nárůst onemocnění štítné žlázy, jak se tvrdilo. Tehdy se to začalo více sledovat. U dětí na Vysočině jsme ale nic takového nezaznamenali,“ podotýká Mátlová.