Na tamních vlhkých loukách rostou orchideje a další chráněné druhy rostlin, podmáčené plochy udržuje ručním kosením Sdružení Krajina. Značka nás vede do osady Zalíbené s prvky lidové architektury a dál do obce Studnice. Odtud si můžeme udělat krátkou zacházku k vodní nádrži Hamry, která je zajímavá první sypanou hrází postavenou na našem území.

Přehrada dokončená v roce 1912 je významným vodárenským zdrojem, takže tam už bezmála půl století platí zákaz rekreace, rybolovu a přístupu až k vodě. Vrátíme se zpět, přejdeme na červenou značku a po ní pokračujeme okrajem osady Chlum, kde je rovněž možné obdivovat několik typických roubených usedlostí a chalup, až do Krucemburku. Tam okruh uzavřeme přechodem na modré značení směřující zpět do Vojnova Městce.