Členům Sdružení Krajina, majitelům pastviny a dalším dobrovolníkům z řad dospělých i dětí se společným úsilím povedlo na louce u Budče vysadit kolem osmdesáti nových stromů. Jednalo se převážně o ovocné dřeviny - švestky, třešně, jabloně a hrušně, dále pak o několik kaštanů. „Stromořadí přispěje k rozčlenění rozlehlých polních a lučních lánů, bude plnit protierozní funkci a pomáhat, zejména v posledních suchých letech, vytvářet příznivé místní klima. V neposlední řadě potěší i oko kolemjdoucího. A výsadby poskytnou úkryt nejen volně žijícím živočichům, ale i ovečkám v horkých slunečných dnech,“ přiblížila Dagmar Papáčková ze Sdružení Krajina.

Sobotní výsadba nebyla úplně snadná. Ačkoliv ji provázel déšť a účastníci se na nedostatek vláhy nemohli rozhodně stěžovat, jen pár centimetrů pod povrchem země bylo jasné, že krajinu dlouhodobě trápí sucho. Rýče, krumpáče a lopaty narážely na suchou hlínu a ztvrdlý jíl. Aby se nově vysazené dřeviny vůbec uchytily, bylo třeba je také vydatně zalít. Přesto se však všechny stromky povedlo úspěšně zasadit, připevnit je ke kůlům a zabezpečit ochranným pletivem.

Zájemci se pak v odpoledních hodinách přemístili do sídla Sdružení Krajina v Počítkách na Žďársku, kde byl pro ně jako odměna za vykonanou práci připraven bohatý kulturně-společenský program.