Kde spalovnu postaví, prozatím nevědí. Přesto vytvoření integrovaného systému odpadového hospodářství se spalovnou vidí krajští radní v současnosti jako vhodné řešení. „Inspirovali jsme se Moravskoslezským krajem, který už před pěti lety společně s hospodářskou komorou vytvořil sdružení pěti největších měst v kraji s cílem výstavby spalovny na energetické využití odpadů,“ shrnul krajský radní Zdeněk Ryšavý.

Výstavba spalovny bude stát řádově miliardy. Už kvůli možnostem získání dotací z EU bude podle Ryšavého třeba, aby se města a obce sdružily a společně s odborníky připravily studii. Ta by měla ujasnit, kde by bylo spalovnu nejvýhodnější postavit, jaké bude logistické zajištění, jaký druh dopravy odpadu zvolit a jaký způsob financování bude nejvhodnější. „Spalovna by měla mít napojení buď na centrální systém vytápění panelových domů, nebo na velký podnik, který by ji využil technologicky,“ řekl Zdeněk Ryšavý.

Občanský odpor

Místní obyvatelé se na myšlenku výstavby spalovny nedívají s nadšením. „Jsme rádi, že těch čoudů ze všech fabrik tady ubylo. A teď by mělo zase přibýt něco jiného? To raději ne,“ namítá důchodkyně Zdeňka Cahová z Třebíče.

Mezi zastánce spaloven komunálního odpadu patří trojice vysokoškolských profesorů Pavel Noskievič, Jaroslav Hyžík a Jaroslav Kaminský.

Ti ve svém článku v lednovém časopise Energetika v roce 2006 napsali: „Současný potenciál komunálního odpadu u nás představuje 46 MWr elektřiny a 400 MWr tepla. Jeho využití však nebude snadné. Česká veřejnost dosud hodnotí spalovny odpadu převážně negativně. Občanský odpor vůči spalovnám komunálního odpadu přitom nemá racionální podstatu. Jejich zastánci plným právem argumentují mimořádně vysokou čistotou spalin ve srovnání s ostatními „klasickými“ energetickými zdroji.“

Podle zmíněných odborníků jsou emise z moderní spalovny podlimitní. „Varianty pro výstavbu spalovny se nabízejí v Jihlavě, kde je časová rezerva skládky komunálního odpadu zhruba na pět let. Opodstatnění by měla i ve Žďáře nad Sázavou, kde se nabízí energetické využití tamním podnikem Žďas,“ poznamenal Ryšavý.

Generální ředitelství Žďasu vzkázalo e–mailem, že se k otázkám o spalovně nebude vyjadřovat.