Poskytnutí peněz už schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina, a to jako náhradu za ztráty, které vsi utrpěly při červencových přívalových deštích.

„Dotace má pomoci obcím při zajištění základních funkcí v případě, že samy nemají dostatek vlastních prostředků ani jiné možnosti, jak situaci řešit,“ sdělila mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Blesková povodeň zasáhla celkem 58 obcí v kraji a způsobila v nich škody na majetku za více než padesát milionů korun.

Vyplavený Věchnov

„Na zmíněné čtyři obce na Žďársku připadá celých dvacet procent z vyčíslených škod,“ upřesnila Svatošová. Dodala, že většinu nákladů souvisejících s odstraňováním povodňových škod na obecním majetku mohou zástupci postižených obcí řešit s příslušnými správci státních dotačních titulů, případně se obrátit na ministerstvo zemědělství, vnitra nebo životního prostředí. I tam by jim mohli pomoci.

Z 296 tisíc korun uvolněných krajem Vysočina, poputuje nejvíce, a to 150 tisíc, do Věchnova na Bystřicku. Tam letní povodeň zdevastovala část obce poté, co přetekl místní rybník.

„Škody byly vyčísleny na téměř milion korun. Museli jsme udělat rozpočtové opatření a dosud všechno hradit svého,“ sdělil včera věchnovský starosta František Fendrych s tím, že o „přiklepnutí“ krajských peněz včera nevěděl. „Je to výborná zpráva, protože každá koruna, kterou dostaneme, nám teď bude dobrá,“ dodal Fendrych.