Po uplynutí uvedené lhůty totiž budou uvedené doklady neplatné a neopravňující k řízení motorového vozidla.

Ještě 255 dní? Času dost, řekne si nejeden motorista, kterého se úkon týká. Jenže opak začíná být pravdou. „K dnešnímu dni zbývá ve správním obvodě obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou vyměnit 3 491 řidičských průkazů,“ nechal se slyšet vedoucí odboru dopravy Jaroslav Miklík.

Aby se tedy dala výměna všech průkazů stihnout do konce tohoto roku, museli by úředníci v okresním městě vyřídit průměrně 436 dokladů měsíčně, respektive 22 každý pracovní den. Jak konstatoval Jaroslav Miklík, je však v současné době počet lidí žádajících o novější verzi řidičského oprávnění miminální. „Podle našich zkušeností z předchozích let nechávají řidiči vše na poslední chvíli, tedy na konec roku,“ pokračuje vedoucí odboru dopravy. A tak zatímco dosud čekají žadatelé na vyřízení celé záležitosti ve většině případech v řádech minut, za několik měsíců se doba strávená ve frontách v prostorách městských úřadů až několikanásobně prodlouží.

Nepříjemné fronty

Ovšem návštěvu u přepážek příslušného pracoviště obecního úřadu s rozšířenou působností v okrese Žďár nad Sázavou odkládají motoristé i v dalších městech. Například na Velkomeziříčsku vyprší koncem roku 2010 platnost celkem 3 340 řidičských průkazů. Podle tiskové mluvčí radnice ve Velkém Meziříčí Veroniky Poulové jich tam ale k výměně zůstává ještě 2 467 kusů.

Obdobně jsou na tom rovněž na Novoměstsku. „V Novém Městě na Moravě by se mělo vyměnit celkem 1700 řidičských průkazů, zbývá 1 413,“ informoval vedoucí odboru dopravy Petr Pazour a dodal, že řídí-li osoba motorové vozidlo na základě „řidičáku“, jenž pozbyl platnost, dopouští se přestupku. „Ten řeší policie většinou na místě. Ve správním řízení na obci je maximální pokuta do 2 500 korun,“ upozornil Petr Pazour.

Vyřízení zdarma, za rychlost se ale platí

A co by si měl žadatel o výměnu s sebou vzít na úřad? Žádost o vydání řidičského průkazu, který obdržíte na pracovišti obecního úřadu s rozšířenou působností, platný doklad totožnosti, to je občanský průkaz nebo pas, průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetrů a samozřejmě řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně.

Nový doklad si pak můžete vyzvednout do dvaceti dnů od podání žádosti. Tato výměna je bezplatná. „V případě zrychleného řízení může být průkaz vydán za úplatu správního poplatku ve výši 500 korun, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů,“ uvedla Veronika Poulová z meziříčského úřadu.

---------------

Které „řidičáky“ je třeba vyměnit?

Byl vydáván v letech 1994 - 1996. Platnost těchto ŘP končí dnem 31.12.2010. Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru o rozměrech papírového jádra 74 mm x 105 mm. Řidičský průkaz může obsahovat nevýrazný státní znak.

Byl vydáván v letech 1996 - 2000. Platnost těchto ŘP končí dnem 31.12.2010. Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru o rozměrech papírového jádra 68 mm x 99 mm (normalizovaná velikost ID2).
Kulatý hologram (s nápisem CZ uprostřed) v laminování překrývá fotografii vlevo dole.

Vydával se od roku 2001 do května 2004 (vstup ČR do EU). Platnost těchto ŘP končí dnem 31.12.2013. Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru o rozměrech papírového jádra 68 mm x 99 mm (normalizovaná velikost ID2).
Kulatý hologram (s nápisem CZ uprostřed) v laminování překrývá fotografii vlevo dole.
⋌zdroj: zdarns.cz