„Všichni to nestihnou,“ zní z městských úřadů. Už třeba proto, že vzhledem k blížícímu se konci roku a zahlcenosti centrální výrobny dokladů může vyřízení celé záležitosti trvat i dvacet dnů.

Pokud šofér podá žádost o vydání nového typu řidičáku na konci prosince, v peněžence jej může mít až v polovině ledna příštího roku. Ale pozor! Do té doby nesmí řídit.

„Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnosti, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu ve správním řízení od 1 500 do 2 500 korun,“ upozorňuje motoristy Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy při Městském úřadu ve Žďáře nad Sázavou.

Sankce nejen od policistů

S propadlým dokladem nehrozí jen pokuta od policistů, ale rovněž od samotných úředníků na radnicích. Hříšníkovi přicházejícímu kvůli jeho výměně po stanoveném termínu, v tomto případě tedy po 31. prosinci 2010, hrozí sankce až třicet tisíc korun. I přes tuto skutečnost lidé s návštěvou úřadu příliš nespěchají. „Při výměně řidičských průkazů, jejichž platnost vypršela k 31. 12. 2007 přišlo nejvíce lidí v listopadu a v prosinci. Samozřejmě to vedlo k velikým frontám a dlouhým čekacím lhůtám, protože není možné v jednom okamžiku odbavit všechny klienty,“ konstatoval Marek Švaříček, vedoucí Odboru dopravy a silničního hospodářství velkomeziříčské radnice.

A něco podobného se bude dít i letos. V okrese ještě nemá vyměněný řidičský průkaz 5 526 řidičů. V samotném okresním městě jde o cirka dva tisíce řidičských průkazů. Ve skutečnosti jich bude ale podle Jaroslava Miklíka daleko méně, odhadem kolem tisícovky.

„Ve statistice jsou zahrnuty totiž i řidičské průkazy zemřelých řidičů a řidičů, kteří již řídit nepotřebují a tudíž si průkaz nevymění,“ vysvětlil Miklík. Kdo nerad čeká ve frontě, měl by si na úřad pospíšit. „Další možností je objednat se na úřad na určitou dobu přes webové stránky města Velké Meziříčí,“ řekl Marek Švaříček. Tuto službu klientům nabízí Žďár i Nové Město.

Na radnici s rozšířenou působností ve Velkém Meziříčí bylo potřeba na konci minulého týdne vyměnit 1 679 kusů dokladů, v Novém Městě na Moravě 916 a v Bystřici nad Pernštejnem rovných 900 řidičských průkazů.„V průměru k nám nyní týdně chodí kolem šedesáti žadatelů. Když to tak v rychlosti spočítám, takovýmto tempem se určitě výměna všech dokladů nestihne. To bychom totiž museli vyřídit i 112 podání za týden,“ konstatoval Jiří Daniel, vedoucí městského odboru dopravy a silničního hospodářství v Bystřici nad Pernštejnem.

Vyřízení zdarma

Šofér, který si chce nechat vyměnit řidičské oprávnění, si s sebou na úřad musí vzít žádost o vydání řidičského průkazu, která je k dispozici na pracovišti obecního úřadu s rozšířenou působností, dále platný občanský průkaz nebo pas, průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 centimetrů a řidičský průkaz s končící platností. Nový doklad bývá k vyzvednutí do dvaceti dnů od podání žádosti, výměna je bezplatná.

V případě zrychleného řízení pak může být průkaz vydán i ve lhůtě pěti pracovních dnů, a to za úplatu správního poplatku ve výši 500 korun.