„Kácení stromů je u konce. Také veškeré další práce spojené s opravou hráze jsou teď v rukou majitelů rybníka,“ sdělil starosta Nového Veselí Ivo Jonák.

Dle jeho slov se k němu zatím žádné negativné reakce ze strany obyvatel obce nedonesly. „Není to totiž žádné kácení pro nic za nic. Stromy bylo třeba odstranit kvůli rekonstrukci hráze,“ dodává Jonák.

Vlastník rybníka, společnost Kinský, začal o likvidaci porostu uvažovat již v červenci 2008, kdy se přišlo na to, že hrází vodního díla prosakuje voda. „Zjistili jsme, že příčinou je staré dřevěné potrubí, o němž nikdo nevěděl, jak dlouho v nitru hráze vlastně je. Vzhledem k tomu, že hrozilo protržení hráze a následné zaplavení domů pod rybníkem, naznali jsme, že je nutná oprava,“ připomenul Rostislav Mivalt, ekonomický ředitel Kinského hospodářství.

Památné stromy

Mnozí obyvatelé městyse se však ani tehdy nechtěli s kácením topolového stromořadí smířit. Stromy byly totiž podle pamětníků vysazeny u příležitosti konce druhé světové války. Osud dřevin byl proto svěřen do rukou odborníků – havlíčkobrodské pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jež vypracovala posudek zdravotního stavu topolů.

Podle něj je k umožnění opravy hráze nutné odstranit zhruba třetinu stromů. Avšak i zdravotní stav ponechaných dřevin je natolik špatný, že jejich konzervační ošetření, jež by muselo být provedeno v zájmu zachování bezpečnosti, by bylo příliš finančně náročné a nesplnilo by požadovaný účel.

Z tohoto důvodu bylo doporučena celková obnova topolové výsadby.

S rekonstrukcí hráze se však v letošním roce už začínat nebude. „Byly provedeny sondy do hráze, abychom zjistili její geologické složení. Musí být také vyhotoveny rozbory zeminy, udělán hydrologický průzkum. Teprve poté začneme vypracovávat projekt,“ sdělil Rostislav Mivalt.

Projekt by podle něj mohl být hotov v červnu tohoto roku, poté bude zahájeno stavební řízení. „Je třeba také zjistit, kolik oprava hráze bude stát. Podle toho uvidíme, zda ji zvládneme zaplatit sami, nebo budeme žádat o nějaké dotace,“ dodal Mivalt.

O zeleň, která hráz rybníka zdobila několik desítek let, však obyvatelé vesnice definitivně nepřijdou. Po provedení opravy by na tam mělo být vysázeno více jak sto nových dřevin, a to především k patě hráze.