„Výběrové řízení se nám podařilo poměrně dobře medializovat a tím pádem se přihlásilo devatenáct uchazečů. Protože chceme do rozhodování zapojit také veřejnost, tak jsme udělali to, že jsme zveřejnili jejich koncepce. Lidé si je mohou nejen přečíst, ale také je okomentovat. I jejich názor bude brán v potaz," informoval starosta Nového Města Michal Šmarda.

Koncepce všech devatenácti kandidátů lze najít na webových stránkách novoměstské radnice. Veřejnost k nim může anonymně vkládat komentáře, které pak budou k dispozici nejen členům samotné hodnotící komise, ale posléze také valné hromadě společnosti.

Jednotlivé koncepce, v nichž měli kandidáti popsat svoji představu budoucího provozu, jsou na webových stránkách radnice označeny pouze čísly. Každá z nich je jinak dlouhá, některé jsou propracovanější, jiné naopak stručnější.

„Rozsah koncepce byl stanoven na jeden list papíru A4, což není nijak velký prostor k tomu, aby se uchazeči mohli rozepsat. Ale předpokládáme, že nám ke každému bodu později něco dodají. K tomu nám poslouží osobní pohovor, který budou absolvovat na počátku příštího týdne," vysvětlil novoměstský místostarosta Stanislav Marek. Dotazy a připomínky místních napomohou komisi při konečném rozhodování.

Do konce týdne

„Novoměšťané si mohou všechny koncepce podrobně prostudovat a okomentovat je. Členové výběrové komise budou pak vědět, jak na návrhy jednotlivých uchazečů reaguje veřejnost. Také sami uchazeči o místo se mohou tímto způsobem seznámit s koncepcemi svých oponentů. Výběrové řízení bude mnohem zajímavější, protože se bude odehrávat pod přímým dohledem veřejnosti," nechal se slyšet Michal Šmarda.

Lidé se mohou k návrhům uchazečů o práci v novoměstské společnosti vyjadřovat ještě do konce tohoto týdne.

Ještě před tím, než bylo výběrové řízení vůbec vyhlášeno, zaznělo z radnice, že by mělo být co nejotevřenější tak, aby možnost zúčastnit se ho byla dána širokému spektru zájemců.

„Chtěli jsme, aby podmínky byly co nejobecnější, aby se mohli přihlásit lidé nejrůznějších profesí. Díky tomu by se nám mohlo podařit vybrat skutečně toho nejlepšího. Už nyní víme, že se nám to vyplatilo v tom smyslu, že máme z čeho vybírat. Přihlásili se nám lidé ze stavebnictví, se zkušenostmi s provozem bazénu, ale také ti, kteří mají odlišné zkušenosti, pracovali například na manažerské pozici," prozradil informace ze zákulisí výběrového řízení Michal Šmarda.

Uchazeči o post jednatele městské společnosti jsou podle názoru starosty města velmi kvalifikovaní.

„Díval jsem se na jejich životopisy a řekl bych, že osmdesát procent z nich má velmi dobré předpoklady pro místo jednatele společnosti," řekl Michal Šmarda. „Předpokládám, že z takového množství uchazečů vhodného kandidáta určitě najdeme," dodal Stanislav Marek.

Do výběrového řízení se přihlásili především lidé z Novoměstska, Bystřicka a Žďárska. „Nikdo nebyl odnikud zdaleka, všichni kandidáti na post jednatele městské firmy jsou znalci místních poměrů. Zřejmě se nám podařilo přesvědčit je, že nabízíme dobrou práci za výhodných podmínek," uvedl novoměstský starosta Šmarda.