Svoje zázemí bude mít hned u hlavního vchodu, vedle stávajícího prodejce optiky. „Tedy v místě, kde si návštěvníci a pacienti mohou v současné době zakoupit novinové zboží. Počítáme s tím, že tento stánek bude přesunut do spojovacího krčku mezi oběma částmi budovy," informoval o chystané novince Jaromír Brychta.

Přepažení prostory, zateplení a rovněž prosklení nové kanceláře vyjde podle odhadů na cirka 171 tisíc korun. Náklady uhradí ze svého rezervního fondu právě poliklinika, příspěvkové organizace města. „Všeobecná zdravotní pojišťovna, co do počtu klientů největší v naší republice, si částku bude odbydlovat po dobu pěti let. Pokud by došlo k tomu, že by musela pobočku uzavřít dříve, například už po třech letech fungování, dva zbývající roky by doplatila ze svého. Ujednání je součástí dohodnuté smlouvy," doplnil žďárský místostarosta.

„V poliklinice měla roky pobočku zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, poté co došlo v říjnu ke sloučení s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, rozhodli se k tomuto účelu pronajmout jiné prostory na náměstí ve Žďáře nad Sázavou. Proto jsem chtěl, aby měla v poliklinice své zástupce nějaká jiná zdravotní pojišťovna," poznamenal ředitel žďárského zdravotnického zařízení Michal Hubert Zrůst.