Pro vodu k přírodním pramenům míří nejen obyvatelé Žďáru nad Sázavou, ale také lidé z okolních obcí. Studánka Klafar se nachází v úvoze vedoucím stejnojmenným sídlištěm, pramen zvaný Salvátorka zase v lesním porostu poblíž Pilské nádrže. Poslední z pravidelně kontrolovaných studánek lze najít v lese u rybníka Křivák.

Zdravotní nezávadnost vody ve studánkách nechává testovat žďárská radnice.