Správa CHKO Žďárské vrchy spolu s Povodím Vltavy, které je vlastníkem dotčeného pozemku, tam totiž bude provádět sesazení korun stromových vrb, jež lemují břeh. Stromy jsou podle jejich vyjádření ve zhoršeném zdravotním stavu, což by mohlo ohrozit bezpečnost chodců a cyklistů využívajících vedlejší cyklostezku vedoucí ze Žďáru nad Sázavou do Polničky.

Tento postup je tak trochu netradiční, většinou jsou stromy buď úplně skáceny nebo naopak pouze nejnutněji prořezány a ponechány ve stávajícím stavu. Vrba bílá a její kříženci jsou ale od jiných dřevin poněkud odlišné.

„Vrby patří ke krátkověkým dřevinám, za normálních podmínek se dožívají obvykle maximálně osmdesáti až sta let. V tomto věku jsou to však často již jen torza s přirozeně se rozpadající korunou," říká vedoucí správy CHKO Žďárské vrchy a Krajského střediska Havlíčkův Brod Václav Hlaváč.

Vrby patří k velmi rychle rostoucím dřevinám s pórovitým, křehkým, měkkým a lehkým dřevem, které se však velmi často vlivem vnější zátěže láme, a které je také náchylné k napadání dřevokaznými houbami. „Tyto jejich vlastnosti jsou velmi negativní z hlediska provozní bezpečnosti dřeviny, činí však vrby velmi atraktivní pro celou řadu organismů vázaných na existenci stromových dutin a odumřelého či odumírajícího stojícího dřeva. Není výjimkou, že v jednom kmeni vrby hnízdí strakapoudi, sýkory či brhlíci, úkryt v nich mívají netopýři, najdeme tam ohrožené druhy brouků a řadu dalších obyvatel. Význam vrb zvyšuje skutečnost, že takovýchto stromů je v okolní krajině již velmi málo, a proto je důležité pokusit se je zachovat," sdělil Václav Hlaváč.

Sesazení korun se bude u Pilské nádrže týkat přibližně tří desítek vrb, které budou po zásahu vysoké šest až osm metrů, v některých případech i méně. U tohoto druhu stromu není ovšem sesazení koruny nic nového, podobnou úpravou procházely vrby už v dávné historii. Stačí si vzpomenout na nesčetné obrázky vodníků například od Josefa Lady. I jeho hastrmani často sedávali na vrbě bez koruny.

Výsadba vrb u Pilské nádrže byla podle ochranářů Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy poněkud unáhlená a nepromyšlená. Do budoucna by se mělo uvažovat o změně a doplnění skladby dřevin.

„Bylo by vhodné vytvořit podél levého břehu Pilské nádrže biokoridor, je na to nejvyšší čas. Vrby začínají odcházet, a časem se zřejmě neubráníme úplnému vykácení některých stromů. Nové dřeviny by se měly dosazovat koncepčně," nechal se pro Deník slyšet mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.