Kvalita vody se ale brzy zlepší i v přehradě Strž, a to díky kanalizaci, jež má být do konce roku 2012 vybudována v obci Škrdlovice a Světnov.

Stavbu za 170 milionů realizuje Svazek obcí Strž. Na projekt se mu povedlo získat dotace, jež pokryjí 80 procent nákladů. „V obci mají lidé sice jímky na vyvážení, ale samozřejmě nevím, v jakém jsou stavu. S čistotou vody ve Strži jsme nikdy zásadní potíže neměli, kanalizace a čistírna jí ale určitě pomůže,“ vyjádřil se starosta Světnova Pavel Štefan. Odkanalizování se podle něj bude týkat zhruba dvou set objektů, z nichž asi sedm desítek jsou chaty. V případě Škrdlovic, kde na rozdíl od Světnova již probíhají stavební práce, se jedná o číslo ještě o něco vyšší.

Z přibývajících čističek a odkanalizovaných obcí mají radost i ochranáři. Splašky a další nečistoty, jež z vesnic putují do rybníků, řek a vodních nádrží, totiž zvyšují úživnost vody a v důsledku toho se v ní vyskytuje například více sinic a řas.

V chráněné krajinné oblasti (CHKO) proto preferují méně úživné vody. „Právě v nich se daří živočichům, kteří vyhledávají čistou vodu,“ uvedl Josef Havelka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

V budoucnu by tak možná mohli lidé nacházet ve Stržském potoce, jenž teče z nádrže Strž, například raky. „Jejich výskyt byl v tomto potoce zaznamenán zhruba v sedmdesátých letech dvacátého století,“ dodal Josef Havelka.