Radnice slibuje více parkovacích místo pro handicapované. „Jezdím na Náměstí dost často, a přestože vlastním výjimku pro ZPP, mám problém zde zaparkovat. Vyhrazené stání je většinou obsazené,“ stěžoval si Čestmír Čermák starší z Uhřínova.

„Navíc značka, která vyhrazuje stání, je nevhodně umístěná. Kdybych chtěl využít místo vpravo, kde ukazuje šipka tři metry, musel bych zastavit na betonovém květináči,“ dodal.

Radnice počítá v letošním roce s obnovou vodorovného dopravního značení parkovacích stání na Náměstí. „Stávající kolmé dopravní značení by mělo být nahrazeno šikmým dopravním značením pod úhlem sedmdesát pět stupňů, a to z důvodu snadnějšího výjezdu vozidel,“ uvedl vedoucí odboru dopravy Marek Švaříček.

Zároveň s obnovou vodorovného dopravního značení na Náměstí se počítá i se zvětšením kapacity vyhrazených parkovacích stání pro vozidla přepravující osoby těžce postižené nebo osoby těžce pohybově postižené. „Nyní probíhá výběr vhodných míst,“ informoval Švaříček.