„Při porovnání srovnatelného období v roce 2008 a 2009 je velký rozdíl jak v počtu evidovaných uchazečů o zaměstnání, tak i v počtech volných pracovních míst. Zatím nemáme signály, že by se nabídka volných pozic v nejbližší době měla rozšířit,“ sdělila Eva Sekorová, mluvčí Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou.

V říjnu tohoto roku dosáhla míra nezaměstnanosti ve žďárském regionu hodnoty 9,2 procenta, což je hned po okrese Třebíč s více jak 11 procenty druhé nejhorší číslo v celém kraji Vysočina.

Přitom ještě před rokem byla ve žďárském okrese míra nezaměstnanosti citelně nižší – činila „pouhých“ 5,3 procenta.

Zásadně se také změnila poptávka zaměstnavatelů po nových pracovnících. Zatímco loni na podzim se specializované firmy po zaměstnancích ze strojírenských oborů mohli „utlouct“, letos je jejich zájem citelně nižší. „Například v profesích zámečníků, nástrojařů nebo kovářů se počet volných pracovních míst propadl ze 186 na pouhých 7,“ vyjádřila se Eva Sekorová

Markantní je podle ní také změna nabídky v pomocných a nekvalifikovaných profesích, kde došlo k propadu ze 199 volných pracovních míst na 45.
Nejinak tomu je i v oblasti obsluhy strojů a montážních dělnických profesích, kde došlo k poklesu ze 150 nabízených pozic na 5.

Obecně lze však podle údajů úřadu práce říci, že rapidně nižší zájem zaměstnavatelů o nové pracovní posily se dotkl téměř všech profesí.

A jaká místa nyní žďárský pracovní úřad žadatelům o zaměstnání nabízí? V necelých třech stovkách možností pracovního uplatnění převažují hlavně stavební dělníci, nejrůznější pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, kuchaři a číšníci, obchodní zástupci a také řidiči motorových vozidel.

V současné době také není v Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou hlášen žádný větší počet hromadných propouštění. „Aktuálně víme pouze o akciové společnosti PROAGRO Radešínská Svratka, která by měla propouštět celkem sedmnáct zaměstnanců,“ nechala se slyšet Eva Sekorová.

V rámci žďárského okresu je na tom z hlediska nezaměstnanosti nejhůře Bystřice nad Pernštejnem, kde v říjnu toohoto roku práci shánělo celkem 567 lidí, volných míst v tomto městě bylo tento měsíc přitom pouze jedenáct. Říjnová míra nezaměstnanosti dosáhla v Bystřici nad Pernštejnem hodnoty 12,9 procenta.

Naopak nejlépe jsou na tom obyvatelé Žďáru nad Sázavou, kde toto číslo činilo 7,2 procenta. Ale i v okresním městě bylo v říjnu téměř devíti stovkám lidí, kteří tam hledají práci, k dispozici pouhých sedmdesát sedm volných pracovních míst.

--------------

Nezaměstnanost v okrese v číslech

Počet žadatelů o práci v okrese Žďár nad Sázavou (říjen 2009/říjen 2008): 5475/3277

Míra nezaměstnanosti v okrese Žďár nad Sázavou (říjen 2009/říjen 2008): 9,2 %/5,3 %

Počet volných míst v okrese Žďár nad Sázavou (říjen 2009/říjen 2008): 293/981

Míra nezaměstnanosti ve městěch (říjen 2009/říjen 2008):

Bystřice n. P. 12,9 /8,6 %

Nové Město 10,5/7 %

Velká Bíteš 7,7/5 %

Velké Meziříčí 9,8/4,7 %

Svratka 8,5/5,6 %

Žďár n. S. 7,2/4,5 %